TROJIŠKI VINOGRADNIKI SO OCENILI SVOJE DELO V LETU 2014

IMG 1944 640x427V soboto 14. marca, se nas je okrog 60 članov Društva vinogradnikov v Sveti Trojici zbralo na trinajstem občnem zboru, kje smo ocenili delo v preteklem letu. Občnega zbora so se udeležil tudi gostje župan Darko Fras, pater Bernard Goličnik, predsednik Društva vinogradnikov in ljubiteljev vin Cerkvenjak Franci Zorko in 4. vinska kraljica Cerkvenjaka Martina Breznik. Iz Turistično vinogradniškega društva je bil prisoten predsednik Marjan Farazin. Od domačinov pa nas je pozdravil Marjan Klobasa predsednik Turističnega društva in glasbena družina Franca Donka, ki nas je z izvirnim kulturnim programom prijetno presenetila.
Smatral sem, da moram v svojem poročilu poudari tri področja delovanja in sicer; usposabljanj članov, turistično dejavnost in druženje z medsebojnim sodelovanjem med člani in sorodnimi društvi. Med pomembnejše aktivnosti sem izpostavil naslednje aktivnosti.
Na področju usposabljanja smo izvedli pokušnjo mladih vin in nego mladega vina. Nega mladega vina je bila zelo pomembna tema zaradi izredno slabih vremenskih razmer v lanskem letu. Že dolgo ni bilo toliko dela s kletarjenjem, kot z letnikom 2014. Kljub nenehnemu usposabljanju se je pokazalo, da se moramo vinogradniki redno usposabljati zaradi novosti v vinogradništvu in vinarstvu, pa tudi zaradi vsakoletnih podnebnih sprememb, ki vplivajo na pridelavo grozdja. Sedem naših članov je opravilo tečaj z naslovom »Smernice dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino«.
Na področju turističnih prireditev naj omenim društveno ocenjevanje vin. V lanskem letu je bila povprečna ocena vzorcev nekoliko nižja kot v letu 2013 in je znašala 17,04 od 20,00 možnih. Društveno ocenjevanje vin je pomembno za izbor protokolarnih vin in za ocenjevanje na višjih nivojih. Sodelovali smo na ocenjevanju vin KOS Lenart in na Grajskem ocenjevanju vin na Ptuju. V obeh primerih smo dosegli nadpovprečne ocene. Naša vina smo predstavili tudi na Radgonskem sejmu AGRA. Za predstavitev turizma v naši občini je pomembno tudi dejstvo, da vina naših pridelovalcev degustiramo v Razstavno protokolarnem centru Svetega Martina.
Med pomembne prireditve štejemo Dan odprte kleti v času občinskega praznika, postavitev klopotca in Martinovanje. Omenjene prireditve so postale tradicionalne in se jih praviloma udeleži vedno večje število ljudi. Dan odprte kleti povežemo s podelitvijo diplom za ocenjena vina. V letu 2014 smo podelili 13 zlatih in 10 srebrnih medalj.
Martinovanje in blagoslov mladega vina tradicionalno organiziramo pri stari preši in samostanski kleti. Obisk na omenjeni prireditvi je iz leta v leto večji, saj krst mošta, po zaslugi dramske sekcije Turističnega društva izvajamo malo drugače kot drugod. Obsodbo mošta je dramska sekcija opravila tudi v sosednji občini Benedikt.
V letu 2014 smo vzpostavili spletno stran društva in se tako povezali s svetom.
Tako smelo zastavljenega programa ne bi mogli izvesti, če se ne bi redno prijavljali na razpise, ki jih razpisuje Občina Sveta Trojica.
V društvih se srečujemo s težavami, ki nam povzročajo togi in za društva komplicirani predpisi, saj smo prepričani, da le ti delo društva ovirajo, ne pa vzpodbujajo.
Zakonodaja o prireditvah v društvih in finančnem poslovanju pri občasnih prireditvah nam povzroča veliko težav. V lanskem letu smo registrirali delovanje našega društva za občasno prodajo prehrane in pijače na stojnicah ter posredovanje prodaje. Urediti smo morali dostop do spletne aplikacije portala UJPeRačun Davčne uprave Slovenije pri čemer smo potrebovali kvalificirano digitalno potrdilo. Nabavili smo Vezano knjigo računov za gotovinsko poslovanje ter jo registrirali na pristojnem davčnem uradu. Vse to je dodatni strošek društva in predstavlja veliko odgovornost vodilnih v društvu. Vezana knjiga računov je zelo nepraktična za izdajo računa posamezni fizični osebi.
Posebni problem predstavlja prijava društvene prireditve policiji. Po prijavi prireditve policija po službeni dolžnosti opravi nadzor prireditve. Na osnovi prijave prireditve SAZAS in podobne inštitucije zahtevajo plačilo za izvedbo žive glasbe ali predvajane iz računalnika ali drugega medija. V društvu opravimo vsa dela brezplačno, tem organom pa moraš plačati, če ravno gre za občasne društvene aktivnosti.
Potomka najstarejše trte iz Lenta, ki jo je neznanec skoraj uničil je v slabšem stanju kot smo pričakovali, saj smo ob rezi ugotovili, da je precejšen del tre suh. Zato smo jo morali nižje odrezati. Z nestrpnostjo čakamo, kaj se bo s trto zgodilo v letošnji pomladi. Takrat bomo vedeli ali je preživela, ali bomo morali posaditi novo sadiko.
Na občnem zboru je tudi primeren čas, da se zahvalimo članom in organizacijam za njihov prispevek pri prepoznavnosti društva. Ob tej priložnosti smo podelili eno bronasto priznanje in tri zahval.

Bronasto priznanje je prejela:

Betka Veingerli
Priznanje je prejela za pomemben prispevek pri krepitvi in prepoznavnosti društva vinogradnikov. Prejemnica je s svojim osebnim angažiranjem pripomogla k prepoznavnosti društva.

2. ZAHVALO DRUŠTVA VINOGRADNIKOV SVETA TROJICA so prejeli:
Družina Rojko Franca iz Oseka za dva kratno zelo uspešno organizacijo postavitve klopotca. Celotna družina Franca Rojka je skoraj v celoti pripravila pogostitev številnih udeležencev prireditve.

Zahvalo sta prejela tudi pater Bernard Goličnik gvardijan in pater Jure Dolenc kaplan pri Sveti Trojici:
Pater Bernard je s svojim osebnim angažiranjem pripomogel k prepoznavnosti našega društva saj turiste pri ogledu cerkve in samostana opozori tudi na delovanje našega društva. Brez prisotnosti patra Bernarda in patra Jureta si ne moremo zamisliti MARTINOVANJA in blagoslova naših mladih vin. Vzorno je tudi sodelovanje pri ostalih prireditvah v samostanski kleti.

Predsednik
Peter Leopold