V Sveti Trojici pridelujemo kakovostna sortna vina in ZVRSTI

IMG 0675Na društvenem ocenjevanju vin Društva vinogradnikov Sveta Trojica smo v sredo 06.04.2016 izvedli štirinajsto društveno ocenjevanje vin. Strokovna komisija odličnih enologov je imela zahtevno delo, saj je lanski letnik omogočal nadpovprečno kvaliteto. Ugodne vremenske razmere za grozdje letnika 2015 so naši vinogradniki in vinarji dodobra izkoristili, saj povprečna ocena ocenjenih vzorcev znaša 18,06 točke od 20 možnih. Zaznano je dobro delo pri kletarjenju in upoštevanje napotkov na usposabljanju kletarjev pri negi mladih vin, ki ga je organiziralo naše društvo.

Komisija je letos dodelila 20 zlatih medalj ali 66,6 % in 10 srebrnih medalj.

Najvišje je bil ocenjen TRAMINEC z oceno 18,18,67 pridelovalec Marjan Polič, sledi mu SAVIGNON z oceno 18,33 pridelovalec Fekonja Edvard iz Nadbišeca. Polič Marinka je med šestimi RUMENIMI MUŠKATI dosegla oceno 18,30. SIVI PINOT z oceno 18,27 je pridelal Edvard Fekonja. Zelo dobro so bili ocenjeni vzorci LAŠKEGA RIZLINGA. Najvišjo oceno 18,27 je dosegle vzorec Branka Žela. CHARDONNNAY z oceno 18,23 je pridelal Peter Leopold. Franc Golob je pridelal BELI PINOT z oceno 18,17. Enako oceno je dosegel ŠIPON, pridelovalec Franc Rojko. Strokovna komisija je pohvalila oba vzorca PENINE, ki sta dosegla oceno 18,13. Pridelala sta jih pridelovalca Marjana Klobasa in Izletniška kmetija Breznik.

Med desetimi vzorci s srebrno medaljo sta najvišji oceno dosegla vzorca KERNER z oceno 17,90 pridelovalec Dušan Fekonja, med devetimi vzorci ZVRSTI pa je najvišjo oceno 17,97 dobil vzorec Petra Leopolda.

Na dnevu odprte kleti v mesecu maju bomo torej trojiški vinogradniki podelili 20 zlatih in 10 srebrnih medalj za ocenjene vzorce vin letnik 2015.

Visoke ocene pričajo, da trojiški vinarji mojstrsko obvladamo vinsko tehnologijo. Protokolarna vina s karakterjem bodo na pokušnjo v razstavno protokolarnem centru Svetega Martina, kjer bomo o naših kakovostnih vinih lahko razvijali dobro zgodbo.

Na podlagi Pravilnika o izboru protokolarnega vina in Pravilnika o določitvi sorte ZVRST bo Upravni odbor Društva vinogradnikov na prvi seji razglasil sortna protokolarna vina za leto 2016 in ZVRST TROJIČAN.