Trojiški vinogradniki so opravili volilni občni zbor

IMG 2724 CopyTrojiški vinogradniki smo v petek, 17. marca 2017, opravili volilni letni občni zbor društva. Občnega zbora so se udeležili pomembni gostje, kot je župan občine Sveta Trojica Darko Fras, farni župnik Pater Bernard, 5. vinska kraljica iz Cerkvenjaka Monika Majer, bivša 4. vinska kraljica Martina Breznik, predsednik Društva vinogradnikov in ljubitelja vin Cerkvenjak Franc Zorko z ženo. Iz Kmetijsko svetovalne službe je zbor pozdravila Cvetka Bunderla.
Kot posebnost naj omenim, da je je bil prisoten Marjan Klobasa, kot prvi vinski vitez slovenskega reda v zgodovini Občine Sveta Trojica. Občnega zbora se je udeležilo 62 članov od skupnih 96 članov.
Predsednik Peter Leopold je med številnimi prireditvami izpostavil pomembnejše, kot je usposabljanje članov na področju vinogradništva in vinarstva, društveno ocenjevanje vin, kjer smo v lanskem letu podelili 20 zlatih in 10 srebrnih medalj s povprečno oceno 18,06 točke.
Dan odprte kleti sodi v okvir občinskega praznika občine Sveta Trojica. Na tej prireditvi smo podelili priznanja za ocenjena vina in razglasili protokolarna vina Občine Sveta Trojica. Postavitev klopotca spada v kategorijo ohranjanja kulturne dediščine. Udeležba članov na strokovni ekskurziji je številčna. Na ekskurziji se seznanimo s primeri dobre prakse, kar nam pomaga pri našem trženju vina.
V letu 2016 smo se trojiški vinogradniki vključili v prireditev Festival vin Osrednjih Slovenskih goric v organizaciji Martine Breznik takratne 4. Vinske kraljice Cerkvenjaka.
Zelo odmevna in priljubljena je prireditev »Martinovanje«. S pomočjo dramske sekcije turističnega društva nam uspeva to prireditev izvesti na visoki ravni.
Občni zbor je bil volilni. Pri organih društva smo zamenjali enega člana v upravnem odboru in nadzornem odboru. Sedanji podpredsednik Milan Šalamun je postal član nadzornega odbora, Dušun Fekonja pa je postal podpredsednik Društva vinogradnikov. Na željo članov upravnega odbora in prisotnih članov pa še nadalje ostaja predsednik društva Peter Leopold.
Prejet je bil program dela za leto 2017. Kot pomembne prireditve uvrščamo društveno ocenjevanje vin in izbor protokolarnega vina, dan odprte kleti, postavitev klopotca, sodelovanje na festivalu vin Osrednjih Slovenskih goric, usposabljanje za degustacijo vin, martinovanje in sodelovanje s sorodnimi društvi v občini in izven nje.
Na koncu se je predsednik zahval članom upravnega in nadzornega odbora za korektno in odlično sodelovanje. Zahvalil se je vsem, ki so skozi celo leto sodelovali na vinogradniških prireditvah in vložili veliko truda za prepoznavnost našega društva ter promocijo občine Sveta Trojica.
Iskreno se zahvaljujem tudi županu Darku Frasu in patru Bernardu Goličniku, ki omogočata, da lahko v Razstavno protokolarnem centru Svetega Martina predstavljamo vina trojiških vinogradnikov in za razumevajoč odnos pri zagotavljanju finančne pomoči za naše delo.

Predsednik
Peter Leopold

Več v fotogaleriji