Ob 50-letnici delovanja TD Sveta Trojica

vinogradnikiV zahvalo za dobro sodelovanje med Društvom vinogradnikov in Turističnim Društvom Sveta Trojica je ob 50. obletnici predsednik Peter Leopold s svojo delegacijo izročil praktično darilo predsedniku Turističnega društva Marjanu Klobasi in se zahvalil za dobro sodelovanje na področju turizma in vinogradništva.