Vabilo na Ocenjevanje vzorcev vin letnik 2018 in izbor protokolarnega vina s pokušnjo vin

Vzorce bo ocenjevala 5 članska strokovna  komisija specializirana za vinogradništvo in sadjarstvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj.

Vzorce vin v dveh vinskih steklenicah bomo sprejemali v četrtek 21. 03. 2019 od 18,00 do 19,30 ure v prostorih Izletniške kmetije Veingerl Trojiški trg 25.

Vzorec naj bo opremljen:

  • V dveh steklenicah
  • Zaprt s kovinskim ali plutovinastim zamaškom
  • Označen z etiketo vrsta vina (ZVRST ali ime sorte vina), pridelovalec ter vrednost ostanka sladkorja v Brix

Člani plačate 10 € za prvi vzorec,  za vse naslednje vzorce pa le 5 €,  nečlani pa 10 €  za vsaki vzorec vina. Razliko do polne cene krije Društvo vinogradnikov. Za vse vzorce prejmete diplomo z oceno vzorca. Na dan ocenjevanja ne bomo sprejemali vzorcev vin.

Pričakujemo, da se boste ocenjevanja in degustacije udeležili v čim večjem številu. Opozorim naj na to, da mora biti vino ocenjeno na društvenem ocenjevanju, šele nato je lahko razglašeno za protokolarno vino občine in se lahko trži v Razstavno protokolarnem centru Svetega Martina.  Letos bomo sodelovali na prireditvi VINSKA GALERIJA  v samostanski kleti, zato je pomembno, da imamo čim več vzorcev na ocenjevanju vin.

K pokušnji ocenjenih vin ste vabljeni tudi člani, ki ne boste prinesli vina na ocenjevanje.

Za ocenjevanje vin na višji stopnji (grajsko ocenjevanje, KOS Lenart in podobno), morajo biti vina najprej ocenjena na društvenem ocenjevanju.

Vljudno vabljeni!

predsednik
Peter Leopold