12 let delovanja Društva vinogradnikov Sveta Trojica

drustvo SmallLeta 2002 smo se vinogradniki v takratnem skupnem Društvu vinogradnikov na območju Upravne enote Lenart dogovorili, da bodo v vseh takratnih krajevnih skupnostih ustanovili lastna Društva vinogradnikov. Pobudnik za ustanovitev Društva vinogradnikov Sveta Trojica in prvi predsednik je bil Rajter Franc, ki je sklical ustanovni zbor 12. 12. 2002. Strokovno pomoč pri ustanoviti je nudila Cvetka Bunderla iz lenarške enote Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj. Na ustanovnem občnem zboru so izvolili 7 članski upravni odbor. V upravni odbor so zraven predsednika Franca Rajterja bili izvoljeni podpredsednik Jože Lorenčič, tajnik Amadeus Rajter, blagajnik Janez Cmour, člani Hendrik Fekonja, Srečko Vogrin in Franc Golob. Društvo je vodil do svoje smrti leta 2007, nato je do rednega občnega zbora marca 2008 opravljal funkcijo predsednika takratni podpredsednik Milan Šalamun. Na občnem zboru marca 2008 pa je predsedniško funkcijo prevzel Peter Leopold.
Danes lahko mirno rečemo, da je prav Društvo vinogradnikov Sveta Trojica eden pomembnih nosilcev turizma, ki se dejavno vključuje v prireditve v občini ter povezuje s sorodnimi društvi v občini.

Za uspeh si štejemo pridelavo kvalitetnih vin, saj dosegamo nadpovprečne ocenena društvenem ocenjevanju vin, kakor tudi na Grajskem ocenjevanju na Ptuju. Najkakovostnejša vina razglasimo kot protokolarna vina občine. Smo med redkimi društvi katera bi se lahko ponašala s svojo penino, ki jo prideluje član društva Marjan Klobasa. Prepoznavni postajamo z vinom ZVRST TROJIČAN, s katerim promoviramo Občino Sveta Trojica in naše vinogradnike. V občini skoraj ni prireditve kjer ne bi sodelovali naši člani. Z odprtjem Razstavno protokolarnega centra Svetega Martina Tourskega se aktivno vključujemo v turistično ponudbo občine. Društvo vinogradnikov dobro sodeluje s Turističnim društvom, Društvom kmečkih žena in deklet ter Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

VINOGRADNIŠTVO ZADNJIH 10 LETIH

V začetku leta 2000 smo na območju takratna Upravne enote Lenart imeli registrirano samo eno Društvo vinogradnikov. Med takratnimi krajevnimi skupnostmi je s pomočjo kmetijsko svetovalne službe KGZ Ptuj nastalo Društvo vinogradnikov Sveta Trojica, ki je bilo ustanovljeno 12.12.2002. V prvem letu se je v Društvo vključilo 53 članov in članic. Prvi predsednik je bil Franc Rajter, ki je društvo vodil do leta 2007. Marca leta 2008 sem funkcijo predsednika sprejel Peter Leopold, ki društvo vodim še danes.
Že ob ustanovitvi društva, se je vodstvo zavedalo, da je usposabljanje vinogradnikov in vinarjev temeljna naloga društva. Vsa leta izvajajo usposabljanja priznani strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj in Maribor.

Zraven usposabljanja trojiške vinogradnike povezuje še:

1. Izobraževanje članov s področja vinogradništva in kletarjenja s predavanji, praktičnih prikazih opravil na terenu ter strokovnih ekskurzij
2. Organizirano ocenjevanje vin in spremljanje kvalitete pridelkov v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki
3. Sodelovanje s sorodnimi društvi na ožjem in širšem območju za zagotavljanje in ohranitev kulturne dediščine pridelave vin.
4. Promoviranje vin in sadja z območja društva na predstavitvah in prireditvah.

Po strokovni plati se vidi, da je prizadevanje vodstva društva obrodilo sadove, saj se je v zadnjih letih zelo povečala kakovost tukajšnjih vin. V naše društvu se radi vključujejo naši občani, kakor tudi vinogradniki iz sosednjih občin, tako danes društvu šteje preko 100 članov in članic. Prepoznavni smo tudi po tem, da pridelujemo vina po klasični metodi z ročnim obiranjem grozdja in kletarjenjem po dolgoletni tradiciji brez dodatkov za stabilizacijo in izločanje vinskega kamna. Zaradi naravne pridelave in kletarjenja so naša vina lahka, z malim odstotkom alkohola in zato zdrava za uživanje. Naših vin ni možno kupiti v trgovinah, ampak le v Razstavno protokolarnem centru Svetega Martina, v naših gostinskih lokalih ali direktno pri proizvajalcu. To je naša prednost in posebnost v ponudbi trojiških vin.
V letu 2009 smo sprejeli Pravilnik za določitev PROTOKOLARNEGA VINA. Protokolarno vino je najvišje ocenjeno vino na društvenem ocenjevanju (najvišja ocena med zlatimi medaljami po sortah). 

V Sveti Trojici se vse vrti okrog številke tri. Že v latinskih življenjepisih najdemo zapis »Vse kar je popolno je trojno«. Temu načelu smo se pridružili tudi v Društvo vinogradnikov, saj smo k protokolarnem vinu, trojiški penini Martin in Martina dodali še ZVRST Trojičan. V letu 2012 smo prvič predstavili vino ZVRST, katerega smo poimenovali TROJIČAN. Naši vinogradniki pridelujemo polsladek in polsuh tip vina TROJIČAN, ki ga pridelamo iz izvrstnega grozdje, ki je predpogoj za kvalitetno vino.
Prepričani smo, da bodo trojiška vina v ponos našim vinogradnikom.
Člani društva se aktivno predstavljajo na odmevnih prireditvah v občini, dnevu odprte kleti, postavitvi klopotca, na prireditvah ob Martinovem ter silvestrovanju na prostem. Društvo je vključeno v Društvo VTC 13 in Društvo za razvoj podeželja »LAS OVTAR Slovenskih goric«. V letu 2009 smo s pomočjo evropskih sredstev izdali brošuro »VINOGRADNIŠTVO PRI SVETI TROJICI«, v kateri smo javnosti predstavili razvoj vinogradništva v preteklosti.

Ob 10. obletnici pa smo že izdali drugo brošuro z naslovom »Deset let Društva vinogradnikov Sv. Trojica« v kateri smo prvič predstavili vinogradniškega strokovnjaka s področja trsničarstva Franca Kurija rojenega v Spodnjih Verjanah.

priznanje 2 Small

priznanja Small ekskurzija Small