Vinogradništvo v osrednjih Slovenskih goricah - Sveta Trojica v Slov. goricah

Vinogradništvo v Sveti Trojici ima že dolgo tradicijo. Že v začetku 18. stoletja so bili naši griči posajeni s trto,  V zapisih smo zasledili, da so naši predniki v začetku osemnajstega stoletja pridelovali vino pod imenom slovenjegoričan (Windischbühler). Kakovost takratnih vin se ni mogla meriti s kakovostjo vin radgonske, ljutomerske, ptujske, pohorske in završke trte.

Vinogradi v okolici Sv. Trojice leta 1815

občina površina vinogradov v oralih in kv. sežnjih površina vinogradov v ha
Zg. Porčič 49. 20 28,20
Sp. Porčič 12. 42 6,92
Gočova 10. 57 5,78
Zg. Verjane 1. 36 0,59
SKUPAJ   41,49

 

Tu so bile razširjene naslednje sorte:

belina (Belina) = ranfol,
ljutomerska trta – moslovec (Moslovez = šipon, pošip),
grünheimska trta – zelenica (Seleniza = šipon),
»Schilcher« - modrina (Modrina = žametna črnina),
»Schwarzstock« - črnina (Zhernina = žametovka, kavčina),
Vranek (vranek - žametovka, kavčina).

Najboljše vino je dajala sorta moslovec (Moslovezer),  belina je bila najbolj izdatna in sladka, ne pa trpežna.

Nekatera vina v Slovenskih goricah okoli leta 1815 imenovana po krajih pridelave:

ime vina občina kakovost
Voličinčan Sp. Voličina dobra
Humčan Zg. Voličina dobra
Kremberčan Kremberk dobra
Gočovčan Gočova slaba
Žerjavčan Žerjavci slaba
Strmčan Sp. Voličina slaba

 

TROJIŠKI VINOGRADNIKI SMO PONOSNI NA  VINOGRADNIŠKEGA STROKOVNJAKA FRANCA KURIJA

V Društvu vinogradnikov Sveta Trojica smo zelo ponosni, da iz naše občine izhaja priznani vinogradniški strokovnjak g. Franc KURI, ki je s svojim znanjem rešil vinogradništvo pred popolnim uničenjem trte, ki jo je napadla trsna uš.
Fran Kuri, se je rodil 11. avgusta 1892 rojen v Spodnjih Verjanah in je s komaj petnajstimi leti odšel pridobivat znanje v Grottenhof  pri Gradcu, kjer je končal srednjo kmetijsko šolo. Njegova največja ljubezen, kateri se je popolnoma posvetil je bilo vinogradništvo in je prav na tem področju postal velik strokovnjak. Zatrtje trsne uši je pomembno tudi za vinograde na slovenskem, česar se premalo zavedamo. Umrl je 11. 07. 1985 v Ljuboškem v Hercegovini, kjer je tudi pokopan.

Kuri Franc 3 SmallKuri Franc Small