Protokolarno vino

ProtokolarnoVino SmallV letu 2009 smo sprejeli Pravilnik za določitev PROTOKOLARNEGA VINA. Protokolarno vino je najvišje ocenjeno vino na društvenem ocenjevanju (najvišja ocena med zlatimi medaljami po sortah). Pravilnik določa pogoje za določitev protokolarnega vina za območje Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Določa tudi način trženja protokolarnega vina za območje občine.

Pristojnost za določitev protokolarnega vina
Pristojnost za določitev protokolarnega vina ima Upravni odbor Društva vinogradnikov. Organizator ocenjevanja vin za izbor protokolarnega vina je Društvo vinogradnikov Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Na ocenjevanju lahko sodelujejo posamezni člani matičnega društva, ki so vpisani v register pridelovalcev grozdja in vina pri Upravni enoti ter imajo prijavljen letni pridelek. Ni pa potrebna opravljena kontrola dozorelosti grozdja s strani pooblaščene organizacije. V izbor in določitev protokolarnega vina se uvrsti vino na podlagi ocene na društvenem ocenjevanju vin.
Za protokolarno vino se razglasi vino sorte ZVRST, če je vino dobilo oceno 17,5, za sortno vino redne trgatve pa mora biti ocena 18,10 ali več.
Rezultati ocenjevanja so po končanem ocenjevanju javno objavljeni članom komisije in pridelovalcem. Upravni odbor na prvi seji razglasi protokolarna vina. Društvo vinogradnikov o uvrščenosti med protokolarna vina seznani pridelovalce in župana Občine Sveta Trojica. Protokolarna vina se tržijo za potrebe občine. Kot promocijski izdelek ga lahko, v skladu z zakonskimi pogoji, tržijo tudi gostinci.

Uvrstitev med protokolarna vina (2008-2011)

Na podlagi drugega člena Pravilnika o izboru protokolarnega vina z dne
02.06.2009 smo razglasili uvrstitev med protokolarna vina letnika 2008:
• Laški rizling z oceno - 18,10 pridelovalca Milan Šalamun,
• Zeleni silvanec z oceno - 18,26 pridelovalca Milan Šalamun,
• Savignon z oceno - 18,16 pridelovalca Jožeta Žela iz Oseka
• Rumeni muškat z oceno - 18,23 pridelovalca Henrika Fekonje in
• Traminec z oceno - 19,00 pridelovalke Felicite Rajter

Protokolarna vina letnika 2010
• Laški rizling z oceno - 18,20 pridelovalca Branka Žela
• Zeleni silvanec z oceno - 18,10 pridelovalca Milana Šalamuna,
• Sauvignon z oceno - 18,30 pridelovalcev Edvarda in Jožice Fekonja
• Rumeni muškat z oceno - 18,23 pridelovalca Henrika Fekonje in
• Traminec z oceno - 18,77 pridelovalca Marjana Poliča

Za protokolarno vino letnika 2011 so bila razglašena naslednja vina:
• Laški rizling z oceno - 18,20 pridelovalca Branka Žela
• Zeleni silvanec z oceno - 18,10 pridelovalca Milana Šalamuna
• Sauvignon z oceno - 18,30 pridelovalcev Edvarda in Jožice Fekonja
• Rumeni muškat z oceno - 18,23 pridelovalca Henrika Fekonje
• Traminec z oceno - 18,77 pridelovalca Marjana Poliča

peninaaaa SmallIMG 5675-18 Small