Zimska rez trte

Rez vinske trte spada med prva ročna dela v vinogradih in je za vinogradnika strokovno tudi najbolj zahtevno opravilo. Z rezjo uravnavamo rodnost in obremenitev vinske trte, kar odločilno vpliva na kvaliteto grozdja in vina, ki ga želimo pridelati. Na preobremenjeni trti bo grozdje slabše dozorelo, trta pa se bo z leti izčrpala. Trta, ki je manj obremenjena, bo imela močnejšo rast, kar bo zavrlo razvoj in dozorevanje grozdja. Rez vinske trte opravljamo v času mirovanja, od decembra do napenjanja brstov. Mlade trte, bolj nagnjene k pozebi, obrežemo kasneje, saj zgodnja rez pospeši tudi rast. Pravilna rez nam omogoča ustrezno osvetljenost, usklajeno rast ter prehrano vinske trte.

Osnovni cilji rezi vinske trte so:
- vzdrževanje ustreznega ravnotežja med rastjo in rodnostjo (določanje števila očes na trs),
- oblikovanje ustrezne gojitvene oblike, ki omogoča gospodarno pridelavo grozdja,
- omejevanje rasti večjega števila mladic,
- odstranjevanje suhih, bolnih in izrojenih delov trte,
- uravnavanje zračnosti in osvetlitve trte.

V vinogradniški stroki so poznane različne vzgojne oblike, ki so odvisne tudi od sorte in lege vinograda. V primorski vinorodni deželi so uveljavljene kordonske vzgojne oblike, v ostalih delih pa ne. Pri rezi upoštevamo lego vinograda, starost, dozorelost lesa, okužbe trsov in površino vinogradov ter delovno silo. Mlade vinograde in vinograde, izpostavljene pozebi, režemo kasneje. Okužene trse režemo posebej in škarje med delom razkužujemo.

rezvinsketrteclanekzimska rez trte Small